جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با حضور شهردار یزد

گزارش تصویری