جلسه بررسی و جمع بندی بودجه سال 1398 حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

جلسه بررسی و جمع بندی بودجه سال 1398 حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری


جلسه بررسی و جمع بندی بودجه سال 1398 حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

جلسه بررسی و جمع بندی پیشنهادات بودجه سال 1398 حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری با حضور محمود دهقان معاونت حوزه ، حمید دهقان مدیر حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک، علمدار مدیر بهسازی، تعمیر و نگهداری، خبیری مدیر فنی و عمرانی  و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

محمود دهقان در این جلسه ضمن تاکید بر ارائه دقیق و محاسبه شده بودجه حوزه در سال آینده، از اعضاء و کارشناسان خواست تا پروژه هایی در اولویت کار قرار بگیرد که موجبات آسایش شهروندان را بوجود آورد.

درپایان پیشنهادات بودجه توسط اعضاء ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.