جلسه بررسی مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی در شهر یزد برای ورود به جامعه دانش محور توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد برگزار گردید.

جلسه بررسی مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی در شهر یزد برای ورود به جامعه دانش محور توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد برگزار گردید.

جلسه بررسی مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی در شهر یزد برای ورود به جامعه دانش محور به دعوت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید. در این جلسه، پیشنهاد ارسالی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع خودشناسی مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا محمدرضا پیرنیا قائم مقام شهردار یزد و معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری دستور جلسه را قرائت نمود و توضیحاتی پیرامون ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی ساختمان با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و دستیابی به توسعه موزون شهر، بیان نمود. سپس توضیحات تکمیلی توسط سیدمحمدعلی نکوئی به نمایندگی از طرف سازمان نظام مهندسی ارائه گردید. تأکید بر اهمیت اجرای مقررات ملی زمین و ساختمان در درجه اول و سپس برنامه ریزی ملی در جهت اصلاح و بومی سازی مقررات ملی به گونه ای که با مقتضیات ایرانی_اسلامی مطابقت بیشتری داشته باشد، از مهم ترین دستاوردهای جلسه مذکور بود.

در پایان مقرر گردید نظرات کارشناسان و مدیران شهری جهت درج در مجموعه پیشنهادنامه ی جامع پژوهشی مزبور، لحاظ و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

 

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد

آدرس کوتاه :