جدول گذاری بلوار شهید بهشتی

جدول گذاری بلوار شهید بهشتی

در راستای زیباسازی منظر شهری ، واحد عمران منطقه دو شهرداری یزد با اعتباری بالغ بر 500،000،000 ریال، سنگ جدول های رفوژ میانی بلوار شهید بهشتی راکه فرسوده و غیر قابل رنگ آمیزی بود ، تعویض نمود.

عملیات عمرانی فوق شامل تخریب سنگ جدول های قدیمی، بارگیری و حمل آن، اجرای شفته آهک و نصب سنگ جدول جدید به طول 1400 متر بوده و سطح جداول با یک لایه  پرایمر پوشیده شده است.

لازم به ذکر است با هماهنگی انجام شده با سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد بلافاصله رنگ آمیزی آن نیز انجام گردیده است.

 

آدرس کوتاه :