تیم فوتبال دانشجویی ایران درمیان یاسها سوم شد

تیم فوتبال دانشجویی ایران درمیان یاسها سوم شد

 به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد تیم فوتبال دانشجویی ایران که به پیشنهاد شهردار شهر یاسبرین مجارستان ودرراستای تعمیق روابط دوکشور ودرآستانه نشست سالانه یاسها در چارچوب خواهرخواندگی شهر یزدو یاسبرین به این مسابقات که پنج تیم درآن شرکت داشتند دعوت شده بود بادستیابی به مقام سوم به کار خود پایان داد.

ژوزف گدئی شهردارشهریاسبرین ونماینده پارلمان کشورمجارستان درپایان این مسابقات باتأکیدبر پیوند عمیق وتاریخی دو ملت ایران ومجارستان به خصوص یاسها ویزدیها، این پیوند تاریخی راسرمایه وعنصر قوی در تحکیم مناسبات دوستانه دو ملت دانست.

وی اظهار امیدواری کرد این پیوند همیشه مستحکم ومستدام باشد ودو کشور درجهت دوستی ونزدیکی منافع دو ملت گام بردارند.

گفتنی است قوم یاسهای مجارستان از جمله اقوامی هستند که خود رابراساس شواهد تاریخی به ایران قدیم مرتبط می دانند.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.