تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب


توضیحات تکمیلی سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد درخصوص تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب یزد با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال

 

 

 

 
آدرس کوتاه :