تيم فوتسال شهرداري يزد در يك بازي دوستانه با نتيجه 6 بر 5 بر تيم شهرداري تفت غلبه كرد.

تيم فوتسال شهرداري يزد در يك بازي دوستانه با نتيجه 6 بر 5 بر تيم شهرداري تفت غلبه كرد.


گزارش تصويري

تيم فوتسال شهرداري يزد

تيم فوتسال شهرداري يزد

تيم فوتسال شهرداري يزد

تيم فوتسال شهرداري يزد