تمديد مهلت پرداخت عوارض نوسازي تا 27 اسفند ماه

تمديد مهلت پرداخت عوارض نوسازي تا 27 اسفند ماه
حسين ساجدي فر سرپرست روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد در گفتگويي خاطرنشان كرد: از آن جايي كه قبوض عوارض نوسازي سال جاري شهر يزد بر مبناي كد نوسازي توزيع گرديده و برخي مغايرت ها در اطلاعات فيش با مشخصات ملك مشاهده مي شود به منظور رفاه حال شهروندان در مراجعه به مناطق شهرداري و انجام اصلاحات لازم، مهلت پرداخت اين عوارض كه تا 22 بهمن ماه اعلام شده بود تا پايان سال جاري تمديد شد.
وي با اشاره به اينكه به قيد قرعه به 88 نفر از پرداخت كنندگان عوارض نوسازي جوايز ارزنده اي از قبيل سه دستگاه خودرو پرايد و كمك هزينه سفرهاي زيارتي اعطا مي شود به شهروندان سفارش كرد به منظور مشاركت در آباداني شهر و بهره مند شدن از جوايز ارزنده خوش حسابي عوارض نوسازي تا فرصت باقي است نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.
سرپرست روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد همچنين در خصوص پروانه هاي ساختماني كه از تاريخ صدور آنها پنج سال گذشته است خاطرنشان كرد: صاحبان اين پروانه ها مي توانند با مراجعه به مناطق شهرداري ودرخواست تمديد صدور پروانه و پرداخت عوارض مربوطه تا پايان روز 27 اسفند ماه اقدام و از تخفيفهاي ويژه در نظر گرفته شده بهره مند گردند.
وي همچنين اعلام كرد مؤديان محترم يزدي مي توانند با پرداخت بدهي خود به صورت نقدي، حداكثر تا پايان سال جاري مشمول 25درصد تخفيف عوارض براي املاك مسكوني و 20 درصد تخفيف عوارض براي املاك تجاري شوند.
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :