تمامی درختان خیابانهای اصلی شهریزد سمپاشی گردید

تمامی درختان خیابانهای اصلی شهریزد سمپاشی گردید

به گفته مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز به منظور مبارزه با آفات وبیماریهای گیاهان و تغذیه بیشتر وبهتر درختان سطح شهراز ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری سمپاشی ومحلوپاشی درختان سطح شهر دردستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد عملیات سمپاشی ومحلول  پاشی درختان  با مقدار 720لیتر سم و120لیتر کود مایع طی دوماه ودر کلیه خیابان های اصلی شهر انجام گرفته است .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.