تقدیر از عملکرد شهرداری یزد در حوزه جایگاههای CNG

تقدیر از عملکرد شهرداری یزد در حوزه جایگاههای CNG
 شهرداری یزد در اجرای صحیح دستورالعملهای شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران در رابطه با 11 جایگاه CNG تک منظوره سطح شهر که در اختیار دارد به رتبه اول دست یافت.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد در بین شهرداریهای استان، شهرداری یزد در موضوع اجرای دستورالعمل های ابلاغی شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران و برقراری تعامل، رتبه اول راکسب کرد و از سوی مدیر منطقه یزد این شرکت مورد تقدیر قرار گرفت.
مهندس ابوئی توجه به دستورالعمل های اجرائی و بررسی، دقت و نظارت مستمر شهرداری را رمز این موفقیت دانست و خاطرنشان نموده شهرداری یزد تنها شهرداری در منطقه جنوب کشور می باشد که به فناوری کنترل و نظارت تصویری مستقیم بر محل جایگاه، از طریق سامانه بی سیم مجهز است.
مسئول امور جایگاههای CNG و سرپرست مدیریت امور عمرانی شهرداری یزد اظهار داشت: از دیگر مواردی که شهرداری خود را بر اساس دستورالعملها ملزم به اجرای آن می داند پرداخت روزانه سهم شرکت گاز می باشد.
شایان ذکر اینکه است از 22 جایگاه دو منظوره و تک منظوره شهر یزد 11 جایگاه تک منظوره متعلق به شهرداری است.
همچنین محمد فرازمند مدیر شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران در منطقه یزد نیز در لوح تقدیر اهدایی به شهرداری گامهای بلندی که در راستای حفظ و نگهداشت جایگاههای CNG و سوخت رسانی به موقع و مطلوب برداشته شده است را ستود.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
 
آدرس کوتاه :