تقدیر از بازنشستگان سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

تقدیر از بازنشستگان سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

 

    طی مراسمی از 11 نفر پرسنل بازنشسته سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد تقدیر شد.

      به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد 11 نفر از بازنشستگان سازمان عمران و نوسازی شهرداری در حضور شهردار یزد، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و همچنین مدیران سازمان مذکور مورد تقدیر قرار گرفتند.

     گفتنی است خانواده های بازنشستگان سازمان عمران و نوسازی شهرداری نیز در این مراسم حضور داشتند.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :