تقدیرمعاون رئیس جمهور از شهردار یزد

تقدیرمعاون رئیس جمهور از شهردار یزد

همزمان بایکصدمین سالگرد تأسیس شهرداریها ودرراستای تحقق بالاترین میزان سفرهای نوروزی ورشد بی نظیر آمار سفر به مقاصد گردشگری درتمام نقاط کشور که در سال نوآوری وشکوفایی به ثمر نشسته است. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری از تلاشهای صورت گرفته توسط شهرداری یزد درراستای فعالیت های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور تقدیر کرد.

گفتنی است درلوحی که بدین منظور خطاب به مهندس سیدعلی اکبر میروکیلی شهردار مرکز استان یزد ارسال گردیده، آمده است:

بی شک دست یازیدن به چنین جایگاهی بدون سعی وتلاش والاهمتانی همچون حضرتعالی محقق نمی شد.

لذا بدینوسیله از حضرتعالی بدلیل تلاش بی وقفه ای که درراستای فعالیت های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور داشته اید صمیمانه سپاسگزاری وقدردانی نموده، ازدرگاه خداوند متعال توفیقات روزافزونتان رادرسایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت می نماید.


آدرس کوتاه :