تقديم اولين لايحه چشم انداز توسعه شهر يزد به شوراي اسلامي شهر

تقديم اولين لايحه چشم انداز توسعه شهر يزد به شوراي اسلامي شهر
براي اولين بار لايحه جهاد اقتصادي شهرداري يزد با تشريح نقشه راه توسعه شهري و مبتني بر افق سند چشم انداز 1404 كشور تقديم شوراي اسلامي شهر شد.
به دنبال فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر سال جهاد اقتصادي، از سوي شهرداري يزد لايحه اي مشتمل بر استراتژي رويكرد شهرداري در سال 1390 كه بر اساس طرح جامع شهرسازي و حمل و نقل و با نگاه به چشم انداز بيست ساله كشور در افق 1404،چشم انداز بيست ساله شهر يزد نيز ترسيم شده با عنوان لايحه جهاد اقتصادي در قالب چهار مجلد و متفاوت با رويكرد ساير شهرها تقديم شوراي اسلامي شهر يزد گرديد.
در اين لايحه به اراضي و پروژه هاي مستعد مشاركت، سال آغاز، ميزان اعتبار مورد نياز و زماني كه در آن پروژه صرف مي شود تا به اتمام برسد و همچنين تحليل هاي اوليه ضروري كه شورا مي تواند نسبت به             برنامه ريزي انجام شده نظارت كامل داشته باشد اشاره شده است.
مهندس ميروكيلي با اشاره به اينكه لايحه مذكور مي تواند به عنوان الگويي براي پيشرفت و توسعه شهر باشد اظهار اميدواري كرد رويكردي با برنامه و استراتژي ارزشمندي از آن استخراج شود.
شهردار يزد خاطرنشان كرد براي جذب سرمايه گذار يك مسابقه كشوري وجود دارد و اگر ما نيز مثل بقيه شهرها نسبت به آورده سود بدهيم طبيعي است كه سرمايه گذار كلان سراغ پروژه هاي عمراني مي رود كه در كلان شهرها است و منفعت بيشتري دارد، اما در شهرهاي مثل يزد كه ويژگيهايي از قبيل جمعيت كم، پراكندگي زياد و رويكرد فرهنگي خاص دارند در نحوه سرمايه گذاري بايد امتيازي را متفاوت با ساير شهرها در نظر بگيريم تا سرمايه گذار جذب شود.
وي در ادامه گفت پيشنهاد ما در لايحه جهاد اقتصادي براي سرمايه گذار اين است كه درصدي را در قالب صدور پروانه هاي مشاركتي تخفيف دهيم و درصدي هم سود سرمايه گذار را به نسبت آورده بيشتر كنيم تا با ايجاد انگيزه سرمايه گذار يزد را انتخاب كند.
ميروكيلي تأكيد نمود در اين لايحه شش پروژه آماده، تعريف شده كه عموم آن بين سالهاي 90 تا 93 به اجرا در مي آيد ضمن اينكه تمام زوايا، تحديدها و فرصت ها در نظر گرفته شده و در كنار نزديك به 100 پروژه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه شده است.
رئيس شوراي اسلامي شهر هم ضمن تقدير از تهيه اين لايحه اظهار اميدواري كرد اين مستند با حضور كارشناسان و در قالب كميسيون هاي مختلف بررسي و اقدامات لازم صورت گيرد.
همچنين در اين جلسه هر كدام از اعضاي شوراي اسلامي شهر نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص لايحه جهاد اقتصادي بيان كردند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.