تقدير وزير ارشاد از فعاليت هاي فرهنگي شهرداري يزد

تقدير وزير ارشاد از فعاليت هاي فرهنگي شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد فعاليتهاي فرهنگي شهرداري از سوي دكتر سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد تقدير قرار گرفت.
گفتني است شهرداري يزد طي چند سال اخير به لحاظ برخورداري از كيفيت عملكرد و تعدد فعاليتهاي خود در عرصه هاي مختلف شهري، موفق به اخذ تقديرنامه هايي از جانب مسئولان بلند پايه كشوري و مديران ارشد استان نيز شده است.
 
آدرس کوتاه :