تقدير از دست اندركاران احداث زيرگذر معلم

تقدير از دست اندركاران احداث زيرگذر معلم
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد در پي بهره برداري از ميدان و زيرگذر معلم كه همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام رضا(ع) در هشتم آبان ماه سال جاري به انجام رسيد در دويست و بيستمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر از سوي اعضاي اين شورا ، شهردار و مسؤولان مرتبط با امور اجرائي اين پروژه در شهرداري و خارج از شهرداري مورد تقدير قرار گرفتند.
گفتني است ميدان و زيرگذر معلم در محل تلاقي بلوارهاي 22 بهمن،17 شهريور و دكتر سيدرضا پاكنژاد با طول رمپ 455 متر ، عرض مسير  18 متر و ارتفاع مفيد 40/5 متر در مدت يازده ماه از سوي شهرداري يزد احداث شده است.
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :