تقديرشهردارازخ مرشدي

تقديرشهردارازخ مرشدي

تقدير از مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز يزد

با توجه به توسعه و احياء فضاي سبز شهر يزد مهندس مرشدي مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز از سوي مهندس ميروكيلي شهردار يزد مورد تقدير و تشكر قرار گرفت.
آدرس کوتاه :