تفاهم‌نامه آموزشي و پژوهشي فيمابين شهرداري يزد و سازمان مديريت صنعتي در جلسه روز يكشنبه مورخ 17 /12 / 1393 در محل سالن جلسات شهرداري يزد به امضاي طرفين رسيد.

تفاهم‌نامه آموزشي و پژوهشي فيمابين شهرداري يزد و سازمان مديريت صنعتي در جلسه روز يكشنبه مورخ 17 /12 / 1393 در محل سالن جلسات شهرداري يزد به امضاي طرفين رسيد.

تفاهم‌نامه همكاري فيمابين شهرداري يزد و سازمان مديريت صنعتي، طي جلسه‌اي كه روز يكشنبه مورخ 17 /12 /1393 در محل سالن جلسات شهرداري يزد تشكيل گرديد، رونمايي شد. در اين جلسه اميرحسين رادمنش عضو شوراي اسلامي شهر، مصطفي عباسي معاون مديركل امور شهري و شوراها استانداري، دكتر سعيد سعيدا عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و رئيس هيأت مديره سازمان مديريت صنعتي، محمد ديانتي مديرعامل سازمان مديريت صنعتي نمايندگي يزد، آذردخت مرشدي رئيس مركز علمي كاربردي شهرداري يزد و تني چند از كارشناسان و مشاورين معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد حضور داشتند.

محمدرضا پيرنيا قائم‌مقام شهردار و معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد، ابتدا گزارش مختصري درخصوص عملكرد معاونت برنامه‌ريزي و توسعه در زمينه آموزش، پژوهش و فناوري ارائه نمود، سپس مطالبي درباره تفاهم‌نامه‌هاي منعقده با ساير دانشگاه ها و مراكز علمي معتبر كه با هدف همكاري مشترك در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي تنظيم گرديده است، بيان نمود.

در ادامه دكتر سعيدا با توضيحاتي درخصوص دوره‌ها و سرفصلهاي آموزشي و مقاطع مختلف تحصيلي از كارداني تا كارشناسي ارشد در سازمان مديريت صنعتي، به معرفي سازمان مذكور پرداخت.

در پايان پس از قرائت متن تفاهم‌نامه مذكور، محمدرضا پيرنيا به نمايندگي از طرف شهرداري يزد و محمد ديانتي به نمايندگي از طرف سازمان، تفاهم‌نامه را امضا و مبادله نمودند.

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.