تعویض و رنگ آمیزی سنگهای جدول در بلوار شهید بهشتی

تعویض و رنگ آمیزی سنگهای جدول در بلوار شهید بهشتی

سنگهای جدول قدیمی و فرسوده رفوژ میانی بلوار شهید بهشتی با صرف هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهردرای یزد ـ در راستای زیباسازی منظر شهری ، واحد عمران منطقه دو با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال، سنگ های جدول  رفوژ میانی بلوار شهید بهشتی راکه فرسوده و غیر قابل رنگ آمیزی بود، تعویض نمود.

این عملیات عمرانی  شامل تخریب سنگ های  جدول  قدیمی، بارگیری و حمل آن، اجرای شفته آهک و نصب سنگ جدول جدید به طول 1400 متر بوده و سطح جداول با یک لایه  پرایمر پوشیده شده است.

لازم به ذکر اینکه پس ازانجام هماهنگی های لازم با سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد بلافاصله رنگ آمیزی آن نیز به انجام رسید.

آدرس کوتاه :