تعامل اجتماعی شهرداری یزد با مردم و معتمدین محلی


تعامل اجتماعی شهرداری یزد با مردم و معتمدین محلی درخصوص بازپیرایی بوستان وحشی بافقی و قبرستان تاریخی جوی هُرهُر

 

 

 

 
آدرس کوتاه :