تصویر تخلف و برگ جریمه برای رانندگان متخلف ارسال می شود

تصویر تخلف و برگ جریمه برای رانندگان متخلف ارسال می شود

با همکاری پلیس راهور و استفاده از سامانه نظارت تصویری، امکان ثبت تخلفات و ارسال تصویر و برگ جریمه برای متخلفان فراهم گردید.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد پلیس راهور در راستای تحقق پلیس الکترونیک با استقرار در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد که در حال حاضر نُه تقاطع را در سطح شهر پوشش می دهد تخلفات را ثبت می نماید.

خاطرنشان می شود تخلفات ثبت شده به همراه تصویرو برگ جریمه مربوطه جهت پرداخت به آدرس متخلف ارسال می گردد.

گفتنی است سامانه نظارت تصویری شهرداری یزد از سال 89 با هدف کنترل و مدیریت جریان ترافیک راه اندازی شده است .

آدرس کوتاه :