تشكيل دبيرخانه معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني در شوراي اسلامي شهر يزد

تشكيل دبيرخانه معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني در شوراي اسلامي شهر يزد
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد دبيرخانه معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني در شوراي اسلامي شهر يزد تشكيل شد و براساس مصوبه اين شورا وظايف دبيرخانه مذكور در چهار حوزه عمراني ،آموزشي، پژوهشي واطلاع رساني تعريف گرديده است .
ايجاد زمينه براي تدوين پيوست اسلامي كردن شهر ، هدايت و نظارت بر تهيه و تنظيم ضوابط معماري و شهرسازي اسلامي و پيشنهادهاي اجرائي از جمله وظايف تعريف شده براي حوزه عمراني اين دبيرخانه مي باشد .
همچنين تشكيل جلسات هم انديشي با صاحب نظران و انديشمندان ، برگزاري سمينار و ميزگرد با مسئولين و اولياي امور شهري ، فراهم نمودن شرايط برگزاري دوره هاي توجيحي براي مخاطبان خاص و تعريف رشته هاي تحصيلي آموزش عالي مرتبط نيز وظايفي است كه بر اساس اين مصوبه ، حوزه آموزشي بايد آن را به مرحله اجرا برساند .
علاوه بر اين تعريف و درخواست موضوعهاي پژوهشي ، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط و تهيه بانك اطلاعاتي ، وظايفي است كه برعهده حوزه پژوهشي گذاشته شده است .

گفتني است بر اين اساس ، به حوزه اطلاع رساني نيز وظايفي از جمله انعكاس و اطلاع رساني از طريق روزنامه ها ، نشريات و صدا و سيما واگذار گرديد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.