تشكر مدير كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري از شهرداريزد

تشكر مدير كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري از شهرداريزد

مهندس شرافت از تلاشهاي شهرداري يزد و ايجاد محيطي آراسته و شهري تميز در ايام نوروز قدرداني نمود.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس محمد مهدي شرافت مدير كل اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان يزد طي نامه اي به مهندس محمدرضا عظيمي زاده از تلاشهاي مجموعه شهرداري به ويژه شهردار ، رياست ستاد نوروزي شهرداري ، معاونت خدمات شهري و سرپرست ناحيه تاريخي در راستاي انجام تبليغات مناسب محيطي ، داير بودن ستاد فعال و انجام فعاليت هاي مشترك و همچنين رسيدگي به وضعيت نظافت شهر و پاكيزگي و آراستگي محيط در ايام نوروز تشكر و قدراني كرد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :