تدوين بودجه سال 90 شهرداري با محوريت عدالت اجتماعي

تدوين بودجه سال 90 شهرداري با محوريت عدالت اجتماعي
بودجه سال 90 شهرداري يزد با تكيه بر توسعه عدالت اجتماعي، تكميل پروژه هاي نيمه تمام و اصلاحات هندسي تقاطع ها و بهسازي كيفي سطح سرويس عبور و مرور با 10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به شوراي اسلامي شهر ارائه شد.
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد به يمن ايام پر بركت دهه فجر انقلاب اسلامي، بودجه سال 90 شهرداري به ميزان 770 ميليارد ريال و با افزايش 10 درصدي نسبت به سال گذشته جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تقديم گرديد.
پرهيز از تعريف پروژه هاي جديد به جهت ضرورت تكميل پروژه هاي نيمه تمام ، پرداختن به امور بهسازي كيفي سطح سرويس و بهبود عبور و مرور با انجام زيرسازي، مرمت و روكش آسفالت معابر، تكميل اصلاحات هندسي مورد نياز در سطح شهر به خصوص مبادي ورودي و نقاط حادثه خيز و ضروري در جهت تسهيل آمد و شد و افزايش سهم حمل و نقل عمومي در سيستم ناوبري شهري و ورود به محلات به منظور توسعه عدالت اجتماعي در دسترسي مناطق كمتر توسعه يافته به خدمات، از جمله سياست هاي كلي بوده كه تدوين بودجه سال آينده شهرداري يزد بر اساس آن انجام شده است.
خاطرنشان مي شود در بودجه سال آينده شهرداري ميزان اعتبارات عمراني 450 ميليارد ريال يعني در حدود 58  در صد كل بودجه و ميزان اعتبارات جاري 320 ميليارد ريال يعني در حدود 42 در صد كل بودجه در نظر گرفته شده است.
همچنين كاهش فروش اموال شهرداري، افزايش خدمات جمع آوري مديريت پسماند و افزايش دستمزدها از جمله عوامل افزايش اعتبارات جاري بودجه سال 90 نسبت به سال 89 به حساب مي آيد.
علاوه بر اين شهر يزد اولين شهر در كشور مي باشد كه سامانه جامع اداري و مالي آن خروجي بودجه داشته است.
شايان ذكر اينكه در بودجه پيشنهادي سال 90 تعداد پروژه هاي عمراني 165 مورد عنوان شده در حاليكه تعداد پروژه هاي عمراني سال 89 شهرداري 146 مورد بوده است.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.