تخلفات ساخت وساز پیش از کمیسیون ماده 100 بررسی می شود

تخلفات ساخت وساز پیش از کمیسیون ماده 100 بررسی می شود

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد به منظور بررسی و کارشناسی بهتر و اِعمال نظر تخصصی، پرونده ساخت وساز های غیر مجاز قبل از طرح درکمیسیون ماده 100 در کمیسیون ماده 5 بررسی می گردد.
خاطرنشان می شود این نوع بررسی در کمیسیون ماده 5 و100 فرق قائل شدن بین ساخت وسازها است به طوریکه امکان دارد ساخت وسازی فاقدمجوز بوده اما در آن تمامی استانداردهای لازم رعایت شده، ولی ساختمان دیگر علاوه بر عدم اخذ مجوز،  استاندارد هارا نیز رعایت نکرده باشد.
بر همین اساس به طور قطع در کمیسیون ماده 5 این دو تخلف از هم متمایز می گردد و برخورد با آن نیز قطعاً متفاوت خواهد بود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد در این زمینه گفت : پیش از این، ساخت و سازهای غیر مجاز در کمیسیون های ماده 100بررسی و اعمال نظر می شدکه به دلیل نبود اشراف کامل به بحث شهرسازی، امکان داشت تصمیماتی اتخاذ شودکه در مبحث شهرسازی تخصصی نباشد.
مجید زرگرباشی خاطرنشان کرد: در این راستا و برای اعمال نظرکارشناسی و تخصصی تر کمیسیون ماده 5 متشکل از صاحب نظران شهرسازی، ابتدا ساخت وسازهای غیر مجاز را در ابعادمختلف شهرسازی مانند گذر بندی، تراکم و تعداد واحدها بررسی کرده و نظر آنها چه موافق و چه مخالف به کمیسیون ماده 100ارجاع می شود تا تصمیم نهایی اعمال گردد.
وی تصمیم گیری کمیسیون های ماده 100بر اساس اعلام نظر کارشناسی کمیسیون ماده 5 را اصولی تر از گذشته دانست.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.