تخفيف ويژه شهرداري يزد در تمديد پروانه هاي با سابقه بيش از پنج سال

تخفيف ويژه شهرداري يزد در تمديد پروانه هاي با سابقه بيش از پنج سال
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد پروانه ساختمانهايي كه از زمان صدور آنها بيش از مهلت قانوني پنج سال گذشته است بدون نياز به اخذ پروانه مجدد، با اعطاي تخفيف تمديد مي شود.
گفتني است اين لايحه در سال 1388 ملاك عمل خواهد بود و در سالهاي آتي تمديد نمي گردد.
بر اين اساس تمديد پروانه ساختمانهايي كه از مورخ 16 اسفند ماه سال 1368 تا پايان سال 1373 صادر شده در مراحل سقف 25 درصد، اسكلت تا پاي سقف 35 درصد و زمين 45 درصد تخفيف را شامل مي شود.
همچنين به تمديد پروانه ساختمانهايي كه از ابتداي سال 1374 تا پايان سال 1378 صادر شده در مراحل سقف 20 درصد، اسكلت تا پاي سقف 30 درصد و زمين 40درصد تخفيف تعلق مي گيرد.
علاوه براين در تمديد پروانه ساختمانهايي كه از ابتداي سال 1379 تا پايان سال 1383 صادر شده در مراحل سقف 15 درصد، اسكلت تا پاي سقف 25 درصد و زمين 35 درصد تخفيف داده مي شود.
خاطرنشان مي شود در تمديد پروانه ساختمانهايي كه از ابتداي سال 84 به بعد صادر شده در مراحل سقف 10 درصد، اسكلت تا پاي سقف 20 درصد وزمين 30 درصد تخفيف تعلق مي گيرد.
در همين راستا پروانه هايي كه قبل از پانزدهم اسفند سال 1368 صادر شده مشمول اين تعرفه نمي گردد و نياز به اخذ پروانه مجدد طبق ضوابط جاري دارد.
شايان ذكر است در اين روند مابه التفاوت هزينه صدور پروانه در سال اخذ پروانه بر اساس سال 1388 محاسبه مي شود.
 
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.