تحول درسايه توكل منشأ خير است

تحول درسايه توكل منشأ خير است
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد دراين حكم آمده است اميد است بااستعانت از خداوند متعال ونصب العين قراردادن تقوا، جهاددرراه خدا، رهنمودهاي رهبر كبيرانقلاب اسلامي ومؤسس شجره طيبه بسيج حضرت امام خميني(ره) وفرامين مطاع حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي بتوانيد بابهره گيري ازامكانات مادي ومعنوي برنامه ها ووظايف محوله رابه نحو شايسته اي انجام دهيد ودرجهت تحقق وپويايي بسيج بيست ميليوني گامهاي مؤثري برداريد.
مهندس ميروكيلي درمراسم توديع ومعارفه فرماندهي پايگاه مقاومت شهيدصدوقي(ره) كه درمحل شهرداري يزد باحضور فرماندهان حوزه مقاومت حضرت قائم وبسيج ادارات استان يزد وشماري از مسئولان شهرداري برگزار شد تحول رادرسايه توكل منشأ خيروانرژي دانست وبايادآوري درنظر گرفتن رضايت خداوند واخلاص درامور،ازبسيجيان به عنوان خدمتگزاران اسلام ومسلمين نام برد كه اولين وظيفه آنها حفظ نظام است.
شهردار يزد بابيان اينكه پست بسيجي بودن رانمي توان از كسي گرفت ضمن تقدير از تلاشهاي آقاي اسماعيل شبانكاره فرمانده سابق پايگاه شهيد صدوقي (ره) براي آقاي نيكونژاد فرمانده جديد اين پايگاه مقاومت آرزوي موفقيت نمود.
خاطر نشان مي شودمهندس نيكونژاد درحال حاضر مسئوليت سرپرستي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري يزد را نيز عهده دار مي باشد.
آدرس کوتاه :