تجهیز پارک های سطح شهر یزد به وسایل بازی های نوین و خلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق

تجهیز پارک های سطح شهر یزد به وسایل بازی های نوین و خلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق


تجهیز پارک های سطح شهر یزد به وسایل بازی های نوین و خلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق

در اولین جلسه هیئت مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد که با هدف سیاست گذاری در اجرای پروژه های سال ۱۴۰۰ سازمان تشکیل شد، در خصوص تجهیز  پارک های سطح شهر به وسایل بازی های نوین و خلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد – جعفر امین مقدم ضمن مطلوب ارزیابی نمودن اقدامات این سازمان در خصوص استقبال از بهار به برخی پروژه های شاخص در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد وگفت: تجهیز برخی پارک های سطح شهر به وسایل بازی های نوین و خلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و استقبال شهروندان از این فضاها و همچنین ایجاد محیط های جذاب و مهارت محور برای کودکان از اولولیت برنامه های این سازمان می باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد افزود: بدین منظور و با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد این موضوع به اداره شهر دوستدار کودک و مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری نیز منعکس تا در این زمینه نقش مؤثر و فعال داشته باشند.

در ادامه این نشست سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر و عضو هیئت مدیره سازمان سیما و منظر به موضوع پروژه چهلچراغ اشاره کرد و گفت: با توجه به اختصاص بخشی از اعتبارات سازمان به ساماندهی تقاطع ها در سال جاری، این موضوع نیز در دستور کار سازمان قرار گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد نیز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه موضوع ساماندهی تقاطع ها، بین بخشی بوده و می بایست با مشارکت معاونت ها و مناطق شکل بگیرد لذا شورای سیاست گذاری با حضور معاونین محترم شهرسازی و معماری و امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و همچنین سازمان های عمران و بازآفرینی شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به عنوان مجری تشکیل و هماهنگی های لازم برای اجرای این پروژه به انجام رسد.