تجهیز مبلمان پارک جدیدالاحداث طبیعت

تجهیز مبلمان پارک جدیدالاحداث طبیعت

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز پارک جدیدالاحداث طبیعت باهزینه بالغ بر دومیلیارد و500میلیون  ریال ساماندهی وبه مبلمان پارکی مجهز شد.

  صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز دراین خصوص یادآور شد: مراحل ساماندهی پارک جدیدالاحداث طبیعت با حذف درختان گز موجود، هرس بالغ بر 250 اصله کاج ، تسطیح اولیه وثانویه وجوی بندی باغچه های پارک  آغاز ودرادامه با انجام 500متر لوله گذاری سیستم آبیاری پارک نیز اصلاح شد .

وی تصریح کرد پس از انجام عملیات عمرانی کفسازی ومحوطه سازی پارک که حوزه معاونت عمرانی شهرداری یزد صورت گرفت، این سازمان نیز باهزینه یک میلیارد و 750 ملیون ریال  نسبت به تامین روشنایی وتجهیز پارک به مبلمان مناسب نظیر نیمکت، سطل زباله، ست ورزشی و وسایل بازی پلی اتیلن اقدام نموده است .

 

 

آدرس کوتاه :