تجهیز تقاطع های شهر یزد به سامانه دوربین های نظارت تصویری

تجهیز تقاطع های شهر یزد به سامانه دوربین های نظارت تصویری
 
با مجهز شدن 24 تقاطع از 25 تقاطع چراغدار سطح شهر به سامانه دوربین های نظارت تصویری، امکان کنترل ترافیک تقاطع ها از محل مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، در راستای بهبود عبور و مرور و حداکثر گذردهی و حداقل تأخیر در تقاطع های چراغدار و همچنین جلوگیری از تخلفات رانندگی، از 25 تقاطع چراغدار سطح شهر ، 24 تقاطع به دوربین های نظارت تصویری مجهز شد.
علاوه بر این میدانهای ورودی شهر نیز به دوربین های نظارت تصویری مجهز شده که با استقرار پلیس راهور در مرکز کنترل ترافیک به کلیه تخلفات رانندگی نظیر عبور از چراغ قرمز و چراغ زرد، توقف روی خط عابر پیاده و سایر تخلفات رسیدگی و پس از صدور قبض جریمه از طریق پست به آدرس مالک وسیله نقلیه ارسال می شود.
خاطرنشان می شود صدور قبض جریمه از این طریق و ارسال آن به آدرس مالکان، بازخورد بسیار مثبتی در جهت قانونمند شدن رانندگان داشته است.
شایان ذکر اینکه از 24 تقاطع، 18 تقاطع نیز مجهز به سامانه کنترل هوشمند شده که بسته به جریان ورودی از تقاطع، زمان سبز مؤثر به طور اتوماتیک تنظیم می شود تا گذردهی و حداقل تأخیر را در تقاطعها در پی داشته باشد.
همچنین با مجهز شدن تقاطعهای مذکور به سامانه صوتی، پلیس مستقر در مرکز کنترل می تواند از همان محل مرکز کنترل تذکرات لازم را به رانندگان بدهد.
گفتنی است از ابتدای سال گذشته یک نفر آتش نشان نیز در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد مستقر شده که در راستای تسهیل در امداد رسانی خودروهای آتش نشانی نقش مؤثری ایفا می کند.               
                 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :