تجهيز اتحاديه پايانه هاي مسافربري كشور به سامانه گردش مكاتبات اداري

تجهيز اتحاديه پايانه هاي مسافربري كشور به سامانه گردش مكاتبات اداري
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد سامانه دبيرخانه و گردش مكاتبات اداري كه از سامانه هاي پايه اي برنامه جامع اداري ومالي مي باشد از سوي سازمان آمار وفناوري اطلاعات شهرداري يزد (فاوا) در اتحاديه كل پايانه هاي مسافربري كشور پياده سازي شد.
گفتني است ثبت و گردش مكانيزه مكاتبات و پيام هاي داخلي، تعريف پستها و چارت تشكيلات سازماني، امكان تعريف جانشين براي سمت هاي سازماني، تعريف كاربران و محدوده مجاز اجراي عمليات كاربري وسطح دسترسي توسط مدير سامانه، مشاهده كارتابل پيام ها و مكاتبات ارسالي، تعريف اشخاص حقيقي و حقوقي با مشخصات كامل از قبيل: اسم، آدرس،تلفن، صاحبان مجاز امضاء و... ،امكان افزودن و مشاهده انواع پيوست شامل: صدا وتصوير، درج نامه هاي عطف و پيرو ، پشتيباني از كليه انواع اسكنرها و قلم هاي نوري از امكانات اين سامانه مي باشد.
خاطرنشان مي شود سازمان فاواي شهرداري يزد كه دارنده عنوان برتر تحقق شهرداري الكترونيك از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كل كشور در سالجاري مي باشد به زودي سامانه تحت وب را نيز در اين اتحاديه راه اندازي مي كند.
                                                                        « روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.