تجلیل اعضای شورا و شهردار یزد از پرستاران

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :