تجليل از پيشكسوت بازنشسته منطقه يك در جلسه شوراي اداري

تجليل از پيشكسوت بازنشسته منطقه يك در جلسه شوراي اداري

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، هم زمان با آغاز دهه كرامت در شوراي اداري منطقه از مسئول سابق واحد درآمد تجليل شد .

مهدي شريفي كه پس از 30 سال خدمت در واحد هاي مختلف شهرداري در پايان سال گذشته به افتخار بازنشستگي نائل آمد ضمن حضور در جلسه شوراي اداري از زحمات بي شائبه وي تقدير شد.

كشفي در اين جلسه با تشكر از خدمات آقاي شريفي در طول خدمت در شهرداري از پيشكسوتان بازنشسته به عنوان ذخاير با ارزش شهرداري ياد كرد .

شايان ذكر اين كه مدير منطقه يك در پايان مراسم با اهداي لوح تقدير و يك جلد كلام ا... مجيد از وي قدرداني به عمل آورد .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.