تجديد مزايده 4 جايگاه CNG

تجديد مزايده 4 جايگاه CNG

بهره برداری از 4 جایگاههای عرضه سوخت CNG شهرداری یزد                           لطفا جهت دريافت اطلاعات و فرم مزايده اينجا كليك كنيد

آدرس کوتاه :