تبریک فرماندار به شهردار یزد پس از کسب لوح زرین بهره و ری

تبریک فرماندار به شهردار یزد پس از کسب لوح زرین بهره و ری

 

در راستای کسب لوح زرین بهره وری از سوی شهرداری یزد محمود شاکری شمسی این موفقیت را به شهردار تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد با دریافت لوح زرین بهره وری از سوی شهرداری یزد که به دنبال خدمت رسانی و تسهیل در اجرای قوانین و برنامه ریزی ها به وقوع پیوسته است، فرماندار یزد طی نامه ای، کسب این موفقیت را به شهردار یزد تبریک گفت.

محمود شاکری شمسی در نامه تبریک خود، همچنین زحمات مدیران و کارکنان شهرداری را در این زمینه ارج نهاده است.

 

 

آدرس کوتاه :