تبادل رايگان و نامحدود اطلاعات مكاني و توصيفي بين شهرداري يزد و آب وفاضلاب استان

تبادل رايگان و نامحدود اطلاعات مكاني و توصيفي بين شهرداري يزد و آب وفاضلاب استان
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد با هدف كاهش هزينه هاي تهيه وتوليد نقشه، توافقنامه تبادل اطلاعات مكاني ما بين سازمان فاوا شهرداري و سازمان اب وفاضلاب استان يزد به امضاء رسيد.
گفتني است در اين توافقنامه كه در راستاي استقرار زيرساختارهاي اطلاعات مكاني SDI و سامانه اطلاعات مكانيGIS با حضور شهردار يزد، مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان و مديرعامل سازمان فاوا شهرداري يزد به امضاء رسيده است تعهد شده بانك هاي اطلاعاتي موجود در شركت آب وفاضلاب استان و شهرداري بدون هيچگونه محدوديتي در قلم هاي اطلاعات مكاني و توصيفي مبادله گردد. در اين توافقنامه كه اولين توافقنامه رايگان در اين سطح دراستان يزد مي باشد مقرر شد يك نسخه از نقشه هاي توليد شده رقومي وضع موجود شهر يزد از سوي شركت آب وفاضلاب به سازمان فاوا شهرداري يزد و در مقابل نسخه جديد نقشه هاي رقومي محدوده املاك ومعابر حاصل از پيمايش محلي وكارهاي دفتري توليد شده توسط سازمان فاوا شهرداري به شركت آب وفاضلاب استان يزد تحويل شود.
آدرس کوتاه :