تأکید ورزشکاران دوچرخه سوار بر رعایت نظافت شهری

تأکید ورزشکاران دوچرخه سوار بر رعایت نظافت شهری

آخرین کاروان دوچرخه سواری برنامه رادیویی نسیم صبح با مشارکت سازمان پسماند شهرداری برگزار شد و دوچرخه سواران شرکت کننده بر رعایت نظافت در شهر و بازیافت مواد قابل بازیافت تأکید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد به مناسبت فرارسیدن سال نو اعضای کاروان دوچرخه سواری برنامه رادیویی نسیم صبح در آخرین پنجشنبه سال با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری، مسیر میدان آزادی تا سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان رهبر را رکاب زدند.

شایان ذکر است ورزشکاران این کاروان به منظور رونق فرهنگ دوچرخه سواری، پنجشنبه هرهفته با حمایت یکی از ادارات مسیرهایی را در سطح شهر به دوچرخه سواری می پردازند تا نام یزد را که به عنوان شهر دوچرخه ها شهره است زنده کنند.

گفتنی است هر هفته در پایان دوچرخه سواری این کاروان با قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی از قبیل دوچرخه و... اهدا می شود.

آدرس کوتاه :