تأکید معاون شهرداری یزد بر هماهنگی نمای ساختمانها با بافت شهری

تأکید معاون شهرداری یزد بر هماهنگی نمای ساختمانها با بافت شهری
 
معاون شهرسازی و معماری شهر یزد با سفارش بر هماهنگی نمای ساختمانها با بافت شهری یزد، کاربرد نماهای کامپوزیت را تخلف معرفی کرد.
      به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس محمود دهقان با حمایت از نظام جامع به نام طرح تفضیلی از مردم خواست نماهایی را که با شهر یزد تناسب دارد رعایت کنند.
    معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با تأکید بر حفظ بافت شهری، ظاهر شهر و زیباسازی ، بر حفظ تجانس نماها با بافت نیز سفارش کرد.
   وی با اشاره به اینکه درخصوص نما و منظر ضوابط عام و خاصی داریم اظهار داشت: در طرح جامع آمده که نما آجری باشد ولی اجازه می دهد که ترکیب سنگ و آجر هم به کار برده شود.
   محمود دهقان خاطرنشان نمود: استفاده از نماهایی مثل کامپوزیت و موارد جدید مورد تصویب قرار نگرفته و تخلف به حساب می آید.
    معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد همچنین در موضوع نمای شهری، از یک هماهنگی برای کل شهر در طرح جامع خبر داد که مورد تصویب شورای اسلامی شهر هم قرار گرفته است.
   وی از شهروندان خواست تذکرات مربوط به سد معبرها را هم رعایت کنند زیرا این یک خواست عمومی است.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :