تأکید بر انجام آزادسازی طرحهای نیمه تمـام

تأکید بر انجام آزادسازی طرحهای نیمه تمـام
 
در جلسه هفتگی منطقه یک از سوی رئیس شورای اسلامی شهر بر اتمام آزادسازی طرحهای نیمه تمام و اجرائی نمودن طرحهای ترافیکی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه آزادسازی هفتگی منطقه یک که با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، مدیر املاک و معاون اداری و مالی شهرداری یزد تشکیل می شود بر لزوم آزادسازی طرحهای نیمه تمام و اجرائی نمودن طرحهای ترافیکی که مشکل آزادسازی دارند تأکید کرد.
در این جلسه همچنین نسبت به اجرای آزادسازی 18 متری کوچه بیوک و کوچه شهید بکائی در محله خلف باغ سفارش شد.
همچنین مسئول واحد املاک و آزادسازی منطقه یک در این جلسه از 31 طرح اجرائی مصوب منطقه، در سال آینده خبر داد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
 
آدرس کوتاه :