تأكيد امام جمعه يزد برارتباط قانونمند بين شهرداري و مردم

تأكيد امام جمعه يزد برارتباط قانونمند بين شهرداري و مردم

حجت الاسلام والمسلمين صدوقي درجمع شهرداران استان يزد عمده مشكل شهرداريها راقانون شهرداريها دانست كه با تفاسير مختلفي كه از آن مي شود موجبات سردرگمي مجريان رافراهم آورده وباعث ايجاد تنش مي گردد.

وي تأكيد نمود ارتباط بين مردم وشهرداريها بايد براساس قانون وضوابط باشدتااز اين طريق جلوتخلفات گرفته شود.

 نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد بابرشمردن برخي مشكلات بافت قديم يزد وهمچنين اهميت اين منطقه براثر ثبت در آثار ملي، برحل مشكلات آن تأكيد نمود.

حجت الاسلام والمسلمين صدوقي با بيان اهميت عمل به موقع وهماهنگي بين نهادها دليل گسترش  بي رويه شهر يزد را عدم تعامل بين دستگاهها درگذشته ذكر كردوگفت : اگر شهرداري ونيروي انتظامي خواسته باشند اين معضل را حل وفصل كنند خواه ناخواه تبعات اجتماعي فراواني درپي دارد.

وي خاطرنشان كرد :حق مردم ومالكيت آنها بايد محترم شمرده شود وباسعه صدربا آنها برخورد گردد.

نماينده ولي فقيه بابيان اينكه اقدامات قابل توجهي صورت گرفته اما هنوز روند اخذ پروانه هاي ساختماني طولاني است براصلاح آن سفارش كرد.

حجت الاسلام والمسلمين صدوقي متذكر شد كه نبايد همه مشكلات رابه گردن شهرداريها بياندازيم ومردم نيز بايد همكاري داشته باشند.

در ادامه مهندس ميروكيلي شهردار يزدودبيراجرائي ستادبزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها دراستان نيز خاطر نشان كرد شهرداريها مي توانند آينه تمام نماي خدمات نظام باشند.

وي گراني قير رادرحال حاضر از عمده مشكلات شهرداريها دانست كه براين اساس قيمت آسفالت 5/2 برابر افزايش پيدا كرده است.

شهردار يزد خاطرنشان كرد:تخلفات ساختماني به عنوان سَمّي براي شهرها مي باشد كه توسعه بي رويه رابه دنبال دارد.

آدرس کوتاه :