تأسیس سازمان پایانه های مسافربری شهرداری یزد و انتصاب سرپرست آن

تأسیس سازمان پایانه های مسافربری شهرداری یزد و انتصاب سرپرست آن

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد به دنبال تأسیس معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری وبه منظور ساماندهی امور    پایانه های مسافربری، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری یزد تأسیس گردید.

این سازمان باهدف حفظ ونگهداری، تجهیز وتوسعه پایانه ها بااستفاده ازابزارهای پیشرفته واحداث پایانه ها وغرفه های جدید،متناسب باروند رشد جمعیت ایجاد گردیده است.

گفتنی است از سوی مهندس میروکیلی شهردار یزد مهندس محمد صلواتی که سابقه مدیرعاملی سازمان میادین میوه وتره بار وسرپرستی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری رادارد به مدت دو سال به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شده است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.