بيمه آتش سوزي

بيمه آتش سوزي
شهرداريزد : بمناسبت بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها، منازل مسكوني شهر يزد براي دومين سال پياپي،به صورت رايگانبيمه آتش سوزي شد.
آدرس کوتاه :