به ميمنت فرارسيدن عيد سعيد غدير شش پروژه شهرداري يزد به بهره برداري رسيد

به ميمنت فرارسيدن عيد سعيد غدير شش پروژه شهرداري يزد به بهره برداري رسيد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد پروژه هاي خيابان گلدشت، ميدان دارالعباده، ميدان چهارم آزادشهر، فضاي سبز مثلثي 45 متري دانشگاه يزد، كتابخانه پارك بزرگ شهر، 20 دستگاه اتوبوس جديد گاز سوز باحضور معاونت امورعمراني استانداري ، فرمانداريزد، شهردار،معاونين شهرداري وتني چند از اعضاء شوراي اسلامي شهروديگر مسئولين استاني طي آئين نمادين درمحل سازمان اتوبوسراني به بهره برداري رسيد.
اين گزارش حاكي است كتابخانه پارك بزرگ شهر درزمين اهدايي شهرداري وباصرف هزينه اي معادل 400 ميليون تومان توسط خيرين احداث شده ، 20 دستگاه اتوبوس جديد گاز سوز كولر دار باصرف هزينه اي بالغ بر 367 ميليون تومان ، خيابان گلدشت حدفاصل بلوار امام رضا(ع) وبلوار علامه جعفري باصرف هزينه اي معادل50 ميليون تومان، ميدان دارالعباده با صرف هزينه اي معادل 37 ميليون تومان ، ميدان چهارم آزادشهر باصرف هزينه اي معادل 32 ميليون تومان وفضاي سبز مثلثي 45 متري دانشگاه يزدبه مساحت 4500مترمربع باصرف هزينه اي معادل 7 ميليون تومان به بهره برداري رسيد.        
آدرس کوتاه :