به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با دستفروشان و دوره‌گردانی که اقدام به فروش کالا به‌ویژه مواد غذایی کنند برخورد قاطعانه خواهد شد

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با دستفروشان و دوره‌گردانی که اقدام به فروش کالا به‌ویژه مواد غذایی کنند برخورد قاطعانه خواهد شد

امرالله سیف‌الدینی؛ مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد درباره اقدامات این اداره برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

 

آدرس کوتاه :