برگزاری دوره آموزشی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مدیران و کارشناسان شهرداری یزد در دوره آموزش آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری شرکت کردند.
    
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد دوره آموزشی  آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری یزد و سازمانهای وابسته از سوی واحد آموزش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری برگزار شد.
در این دوره طی 12 ساعت 31 نفر از مدیران شهرداری کلیه مواد مندرج در آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری را فرا گرفتند.
همچنین در این راستا مواد 7و8 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری، و آیین نامه حضور و غیاب به 187 نفر از کارکنان شهرداری آموزش داده شد.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.