برگزاری جشن نیمه شعبان در نمازخانه شهرداری مرکزی یزد از سوی سازمان تاکسیرانی