برگزاری اختتامیه طرح دوام در روز چهارم اسفند

برگزاری اختتامیه طرح دوام در روز چهارم اسفند

 

توانمند سازی و آموزش جوامع محلی در برابر بحرانهای احتمالی که به عنوان طرح دوام از سوی شهرداری و دانشگاه یزد در محله فهادان آغاز شده بود به پایان رسید و مراسم اختتامیه آن در روز چهارم اسفند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد طرح دوام که با هدف توانمند سازی جوامع محلی در محله فهادان آغاز شده بود به مرحله پایانی خود رسید و مراسم اختتامیه آن چهارم اسفند ماه با حضور اهالی محل، مسئولانی از دانشگاه یزد، شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد به انجام رسید.

طرح دوام با مشارکت شهرداری و دانشگاه یزد با رویکرد جذب جوامع محلی به اجرا در آمد، تا بدین وسیله اهالی برای مقابله با بحرانهای احتمالی از جمله زلزله آموزش ببینند.

گفتنی است طرح دوام از اردیبهشت ماه سالجاری با برگزاری نمایشگاه در محله فهادان یزد به عنوان پایلوت آغاز شد.

به گفته معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری یزد در صورتی که نتیجه طرح دوام مطلوب باشد و مشارکت جوامع محلی برای دریافت آموزش های مورد نیاز به منظور توانمند سازی، خوب باشد به طور قطع برای سایر محله های شهر نیز این طرح تعریف می شود.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :