برگزاري يك دوره آموزش احياي علائم حياتي

برگزاري يك دوره آموزش احياي علائم حياتي

 

درحاليكه سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در روز كارگر به عنوان واحدنمونه كارگري استان معرفي شده است،‌ يك دوره آموزش كنترل و احياء علائم حياتي را نيز به تعدادي از رانندگان اتوبوسهاي شهري آموزش داد . 
 
به نقل از روابط عمومي سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در روز جهاني كارگر اين سازمان به عنوان واحد نمونه و برتر كارگري استان معرفي شد و آقاي محمد جواد كريمي مدير عامل اين سازمان نيز به عنوان مدير برتر انتخاب گرديد .
 خاطر نشان مي شود به منظور آمادگي رانندگان در برابر حوادث ، يك دوره آموزش امدادرساني اوليه و كنترل علائم حياتي نيز در سازمان اتوبوسراني يزد برگزار شد.
گفتني است هدف از اجراي اين طرح كه تحت عنوان بسيج همگاني احياء در سطح كشور به اجرا درمي آيد آشنايي با چگونگي كنترل علائم حياتي و احياءبيماران در مواقع ضروري و اورژانس مي باشد .   

براساس اين گزارش معاون اداري و مالي شهرداري يزد نيز از واحد هاي مختلف سازمان اتوبوسراني و سالن اجتماعات آن كه در حال آماده سازي است بازديد كرد .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.