برگزاري اولين همايش تخصصي پدافند غيرعامل

برگزاري اولين همايش تخصصي پدافند غيرعامل
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در اولين همايش تخصصي كارگروه پشتيباني، خدمات شهري، جستجو ونجات پدافند غيرعامل استان يزد كه در محل فرهنگسراي شهرداري يزد و با همكاري سازمان بسيج مهندسين، شهرداري وستاد حوادث غيرمترقبه استان يزد برگزار شد دكتر احمد اصغريان جدي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، موضوع دفاع غيرعامل وتأثير دانش معماري در آن را تشريح نمود.
وي دفاع غيرعامل را مجموعه اي از اقدامات دفاعي دانست كه توسط آن ميتوان با كمترين امكانات و تجهيزات فني در مقابل تهاجم غافلگيرانه مقاومت نمود.
دكتر جدي با طرح فرضياتي از قبيل اينكه تهديدات انواع مختلفي دارد، هرتهديد دفاع مناسب خود را مي پذيرد، يك نوع از دفاع « دفاع غيرعامل » است، دانش معماري به عنوان يك واسطه در دفاع مؤثر است و ملاحظات دفاعي در طراحي معماري مغفول واقع شده وبهتر است به آن توجه شود خاطرنشان كرد مكان يابي، پراكندگي، استتار، اختفاء وفريب، اغتشاش در ديد دشمن، استحكامات، تأسيسات طراحي مبلمان شهري، طراحي معماري داخلي، قدرت مرمت پذيري، طراحي شبكه هاي زيرساخت، طراحي ورودي ها وخروجي هاي اضطراري، چندعملكردي فضا وميزان حفاظت از الزامات معماري در دفاع غيرعامل مي باشد.
در اين همايش كه با حضور مهندسين بسيجي عضو سازمان بسيج مهندسين استان يزد، مديركل دفتر بازرسي و حوادث غيرمترقبه استانداري، مسئول عمليات سپاه الغدير، برخي اعضاي شوراي اسلامي شهر ومديران شهرداري برگزار شد، شهردار يزد به عنوان مسئول كارگروه پشتيباني ، خدمات شهري وجستجو و نجات استان يزد تأكيد نمود ما بايد اقداماتي انجام دهيم كه با وقوع بحران كمترين آسيب پذيري داشته باشيم.
مهندس ميروكيلي گفت : هيأت وزيران در سال 1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و به استناد مواد 11 و 121 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه موضوع پدافند غيرعامل را تصويب كرد.
وي با اشاره به اينكه كميته پدافند غيرعامل استان يزد 12 كارگروه تخصصي دارد ادامه خدمات دهي، كفن ودفن اموات، تأمين چرخه تداوم واحد مالي خدمات شهري و تأمين نيازمنديهاي مردم، مشاركت در طراحي، نظارت بر حسن اجراي امور در واحدهاي مختلف در مراحل مديريت بحران را از جمله وظايف تخصصي كارگروه پشتيباني، خدمات شهري وجستجو ونجات معرفي نمود.
شهردار يزد همچنين در بيان وظايف عمومي كارگروهها از شناسايي و اولويت بندي مراكز طبقه بندي شده و انعكاس آن به دبيرخانه، ايجاد زمينه لازم به منظور فرهنگ سازي ، برنامه ريزي وبرآورد اعتبار مورد نياز ، تدوين آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي لازم ، گردآوري اطلاعات GIS مراكز و تأسيسات استان در حوزه هاي تخصصي مربوطه ، تأمين نياز هاي اساسي مردم از قبيل نان ، غذا، آب، برق وانرژي اضطراري، سلامت، بهداشت و تأمين جان پناه امن، اطلاع رساني شفاف ، مطمئن وبه موقع وايجاد آرامش رواني براي مردم قبل و حين بحران نام برد.
همچنين در اين همايش مهندس برزگري مديركل دفتر بازسازي وحوادث غير مترقبه استانداري يزد ضمن خوش آمد گويي به حضار به ايراد سخنراني پرداخت.
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.