برگزاري آخرين جلسه شوراي سازمان آتش نشاني يزد

برگزاري آخرين جلسه شوراي سازمان آتش نشاني يزد
     آخرين جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با حضور شهردار جهت بررسي وتصويب بهاي خدمات آتشنشاني در سال 93 امروز در محل سازمان برگزار مي شود.
  
     به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به منظور بررسي و تصويب بهاي خدمات آتشنشاني در سال 93 وهمچنين تصويب اصلاحيه و متمم بودجه سال 92 سازمان امروز باحضور مهندس محمد رضا عظيمي زاده به عنوان رئيس شورا و مهندس جعفر امين مقدم به عنوان رئيس هيات مديره سازمان و ساير اعضا برگزار مي شود.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
 
آدرس کوتاه :