برپايي نمايشگاه كتاب در ترمينال جديد شهر يزد

برپايي نمايشگاه كتاب در ترمينال جديد شهر يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد از تاريخ اول تير ماه اولين نمايشگاه كتاب در ترمينال مسافربري جديد شهر به منظور توسعه فرهنگ كتابخواني و پر كردن اوقات فراغت مسافران با مشاركت بخش خصوصي برپا شده است.
گفتني است در اين نمايشگاه كه به مدت يك ماه داير مي باشد 250 عنوان كتاب با موضوعهاي متنوع از جمله كودك و نوجوان عرضه شده است.
شايان ذكر اينكه نمايشگاه مذكور از ساعت 6 بامداد تا ساعت 24 جهت استفاده علاقه مندان باز مي باشد.
                                                                       
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد­»
آدرس کوتاه :